Sologan

   Địa chỉ: 123 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

    Văn phòng Chính: 123 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

   Chi nhánh Đà nẵng:  0903.145.113  ( Ms. Hiếu ) - Chi nhánh Bình Dương: 0903.326.113 ( Ms.Hoà ) - Chi nhánh Đồng Nai: 0933.396.999 ( Mr. Phú )

Bảo vệ Hoàng Vương Gia
Hồ sơ năng lực

AN NINH KHO BÃI VÀ KHU CHẾ XUẤT

 

Để đảm bảo an ninh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công ty bảo vệ Hoàng Vương Gia đã bố trí hoạt động Tuần tra, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các khu công nghiệp. Phối kết hợp với Ban quản lý, lực lượng bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong khu chế xuất tạo thành các vòng, các lớp bảo vệ an ninh. Phòng chống ngăn chặn các đối tượng trà trộn, lợi dụng công việc trong khu chế xuất móc nối với những công nhân, cán bộ quản lý tha hóa lấy cắp tẩu tán tài sản tại các nhà máy. Thường xuyên tuần tra, giám sát bằng mô tô xung quanh khu chế xuất phòng chống cháy nổ, đảm bảo công tác an toàn lao động tại đây.

bao_ve_kho